Entreprenadbesiktning

Håller du på att bygga nytt? Hör av dig för att boka in en slutbesiktning! Henrik är certifierad entreprenadbesiktningsman och har den kompetens, utbildning och erfarenhet som krävs. 

Under entreprenadtiden och garantitiden finns flera olika besiktningar som vi kan utföra. De vanligaste besiktningarna är slutbesiktning och garantibesiktning, men vid behov kan även förbesiktningar, efterbesiktningar och särskilda besiktningar utföras. 

Vad innebär en slutbesiktning?

Slutbesiktningen utförs när entreprenadtiden avslutas. Syftet är att besiktningsmannen ska kontrollera om entreprenaden är utförd enligt entreprenadhandlingar samt om den är utförd på ett fackmässigt sätt. Slutbesiktningen avslutas genom att besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller inte.

Vid besiktningen deltar beställaren, entreprenören och  kontrollansvarig. I det utlåtande som skickas ut finns felen markerade. Enligt Allmänna bestämmelser för småhus (ABS18), ska entreprenören åtgärda upptäckta fel inom två månader. Genom att ha anlitat en certifierad besiktningsman ges tyngd till utlåtandet och eventuella tvister kan undvikas.

Vad innebär en garantibesiktning?

Efter godkänd slutbesiktning inleds garantitiden. Efter två år övergår garantitiden till entreprenörens ansvarstid. Det är därmed svårt att som fastighetsägare hävda fel mot entreprenören när två år har passerat. Många fastighetsägare väljer därför att beställa en garantibesiktning när tvåårsfristen närmar sig.

Vid en garantibesiktning kontrolleras vilka fel som har uppkommit sedan entreprenadens godkännande i samband med slutbesiktning. I utlåtandet markeras upptäckta fel. De fel som markeras med ”E” (entreprenör) ska åtgärdas inom två månader.