Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning kan beställas av antingen säljaren eller köparen inför en husaffär. Produktinnehåll och priser finns här.

Vad innebär en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning innebär en okulär besiktning av samtliga invändiga- och utvändiga delar av bostadsbyggnaden. Med okulärt avses det som uppfattas med sinnena (syn, lukt etc.). Naturligtvis använder vi även hjälpmedel och mätinstrument vid besiktningen.

Fuktindikering för kontroll av eventuella vattenskador utförs där risk bedöms att detta kan uppstå (badrum, toalett, tvättstuga, kök etc.).

Besiktningsutlåtandet skickas i normalfall senast nästa vardag. I utlåtandet återfinns anmärkningar, kommentarer samt riskanalyser.

Vissa delar ingår dock inte i uppdraget, såsom radonmätning, kontroll av asbest, rökkanaler, avloppssystem, vattenkvalité etc. Dessa undantag är enligt branschstandard och du kan läsa mer om detta under Frågor och svar.

Till skillnad från konkurrerande bolag ingår alltid en kontroll av bostadens ventilations- och elsystem vid våra överlåtelsebesiktningar. Detta utförs därför att vi anser att det är så pass viktigt för en köpare att vara medveten om el- och ventilationssystemets skick innan huset överlåts. 

En överlåtelsebesiktning grundar sig juridiskt på Jordabalken, kapitel 4, §19. Paragrafen behandlar det juridiska förhållandet mellan en köpare och en säljare vid en husaffär. En köpare har en långt gången undersökningsplikt och det kan vara mycket svårt för en lekman att på egen hand kontrollera fel och brister i en bostad. Då de flesta hus har någon form av fel och brister kan det därför kännas tryggt att anlita en kunnig och erfaren besiktningstekniker. Dessutom minskar detta risken för osämja eller eventuella rättsliga tvister mellan köpare och säljare.

 

Besiktningsprodukter

Vi erbjuder tre olika nivåer på våra besiktningar. Du hittar dessa under Produkter och priser.

I Överlåtelsebesiktning Plus samt Överlåtelsebesiktning med utredning ingår provhålstagning i s.k. riskkonstruktioner för kontroll av eventuella fukt- eller mögelskador. Fastighetsägaren måste godkänna denna provhålstagning innan uppdraget utförs. Normalt tas dessa provhål ”osynligt”, dvs under inredning, i garderober, under plastmattor etc. men ibland måste synliga hål tas upp. Efter mätning sätts lock på hålen. Godkänns inte provhålstagning kan konstruktionen tyvärr inte kontrolleras och denna blir därför undantagen besiktningsvillkoren.

 

HELA-paketet

Beställer du en energideklaration i samband med besiktningsuppdraget utförs energibesiktningen samtidigt som överlåtelsebesiktningen. Denna paketlösning ger 1 000 kronor i rabatt på energideklarationen.