Energideklaration

2006 infördes lagen om energideklarationer. Lagen utvidgades 2009 då det fastslogs att en energideklaration ska upprättas vid försäljning av småhus (typkod 220).

Syftet är att främja effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationer får endast upprättas av certifierade energiexperter. Min certifiering är utförd via Kiwa Swedcert och jag har behörighet N (normal)

En energideklaration är giltig i 10 år. Här kan du se om det finns en giltig energideklaration på din byggnad.

   

  Innehåll

  • Energibesiktning i bostaden. Tar vanligtvis cirka en timma.
  • Kartläggning av värmesystemet.
  • Kartläggning av ventilationssystemet.
  • U-värdesberäkningar på byggnadsdelar.
  • Energiberäkningar av värme-, el- och vattenförbrukning.
  • Upprättande av kalkyler för beräkning av energibesparande åtgärder.
  • Inrapportering av energideklaration till Boverkets register.
  • Upprättande av en informativ teknisk rapport om din bostad.

  Det rekommenderas att du deltar under energibesiktningen då jag kommer att ställa frågor om huset. Kan du ej närvara önskar jag att du ringer upp mig i samband med energibesiktningen.

  Jag behöver även information om årsförbrukningen på el, vatten och värme samt eventuell radonmätning. Vid beställningen bifogas ett informationsblad om förberedelser inför energideklarationen.