Aktuella priser för din ort

Geografisk prislista

  • Tabellen är baserad på avstånd mellan kontor och besiktningsort via Google Maps. För orter som ligger utanför en timmes körväg (8 mil) tas en milkostnad på 100 kr/mil, vilket inkluderar både arbetskostnad och bilkostnad.
  • För orter som inte återfinns i detta dokument framräknas pris via avstånd i Google Maps.
  • Vid osäkerhet kring vilken taxa som gäller för din ort får du gärna kontakta mig.
  • Priserna är inklusive moms