Dolda fel

Om ett fel som upptäcks räknas som dolt eller inte har stor betydelse för vilken part som ska ansvara för felet. Säljaren ansvarar nämligen för dolda fel och ansvarstiden är 10 år från köparens tillträdesdatum.

Efter en besiktning har säljaren möjlighet att teckna en dolda fel-försäkring. Om ett fel upptäcks och detta sedan bedöms som dolt, ersätts säljaren enligt försäkringsvillkoren.

Försäkringen förmedlas av SBR och finns i flera olika nivåer. 

För information och tecknande av försäkring kan du besöka https://doldafelforsakring.se/

 

Vad är ett dolt fel?

Begreppet ”dolt fel” är en vanligt förekommande term vid husaffärer. Om ett fel räknas som dolt eller ej avgörs via juridisk prövning. Generellt kan sägas att ett fel behöver uppfylla följande kriterier för att anses vara dolt: 

  • Varken säljaren eller köparen kände till felet.
  • Köparen kunde inte upptäcka felet vid en noggrann besiktning.
  • Köparen kunde inte ha kunnat räkna med felet med tanke på hur gammalt huset är, vilket pris det lades ut på marknaden och vilket skick huset är i.