Allt du behöver veta om OVK-besiktning med Hela Husbesiktning

När det kommer till ditt hem är ventilationen en av de viktigaste aspekterna som säkerställer en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. Men vet du egentligen vad en OVK-besiktning är och varför den är så viktig? Häng med när vi, tillsammans med experterna från Hela Husbesiktning, dyker ned i detta viktiga ämne!

Vad är en OVK-besiktning?

OVK står för ”Obligatorisk VentilationsKontroll”. Det är en kontroll som genomförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar som det ska och uppfyller de krav som ställs av myndigheterna.

Varför ska en OVK-besiktning göras?

  1. Hälsa och säkerhet: En fungerande ventilation är avgörande för att säkerställa en god luftkvalitet inomhus. Den hjälper till att minska risken för mögel, fuktproblem och skadliga ämnen i luften.
  2. Energieffektivitet: Ett väl fungerande ventilationssystem ser till att du inte slösar onödig energi, vilket kan leda till lägre energikostnader.
  3. Lagkrav: I Sverige är det en lagstadgad skyldighet för fastighetsägare att regelbundet genomföra OVK-besiktningar.

Hur går en OVK-besiktning till med Hela Husbesiktning?

  1. Förberedelse: Innan besiktningen kan det vara bra att se till att alla ventilationsutrymmen är åtkomliga. Detta underlättar arbetet för besiktningsmannen.
  2. Kontroll av ventilationssystemet: Besiktningsmannen kommer att undersöka alla delar av ditt ventilationssystem för att säkerställa att det fungerar korrekt och effektivt. Detta inkluderar kontroll av fläktar, ventiler, kanaler och andra viktiga komponenter.
  3. Mätning: Luftflödena i systemet mäts för att säkerställa att de ligger inom de fastställda gränsvärdena.
  4. Rapport: Efter besiktningen får du en rapport som beskriver ventilationssystemets skick och eventuella rekommendationer för förbättringar eller åtgärder.

Avslutningsvis

En OVK-besiktning är inte bara en lagstadgad skyldighet; det är en investering i ditt hems hälsa, komfort och energieffektivitet. Med Hela Husbesiktning kan du vara säker på att ditt ventilationssystem är i toppskick.

Har du några frågor eller funderingar kring OVK-besiktning? Kontakta oss direkt på Hela Husbesiktning. Vi är här för att hjälpa!

Författare av detta inlägg:

Henrik är SBR godkänd besiktningsman med flera års erfarenhet av husbesiktning.

Fler artiklar som kan intressera dig