Fallgropar och vanliga problem vid husbesiktningar: Så undviker du dem

Att genomföra en husbesiktning är en viktig del av processen när man köper eller säljer en bostad. En noggrann besiktning kan avslöja eventuella brister och problem, och hjälpa både köpare och säljare att komma överens om ett rättvist pris. I den här artikeln går vi igenom några av de vanligaste problemen som upptäcks vid husbesiktningar och ger dig tips på hur du kan undvika dem eller hantera dem om de redan har uppstått.

 1. Fukt och mögel
  Fukt och mögel är två vanliga problem som upptäcks vid husbesiktningar. De kan orsaka allvarliga skador på husets struktur och vara skadliga för hälsan.

Hur man undviker dem:

 • Kontrollera regelbundet att ventilationen fungerar korrekt och att fuktiga utrymmen som badrum och källare är välventilerade.
 • Se till att vattenavrinningen runt huset fungerar som den ska för att undvika vattenskador.

Hur man hanterar dem om de redan har uppstått:

 • Anlita en fackman för att undersöka och åtgärda fukt- och mögelproblem.
 • Om problemet upptäcks vid en husbesiktning, diskutera möjligheten att få säljaren att bekosta åtgärderna eller förhandla om priset på bostaden.
 1. El- och VVS-system
  Ålderdomliga eller felaktigt installerade el- och VVS-system kan orsaka säkerhetsrisker och leda till dyra reparationer.

Hur man undviker dem:

 • Anlita en certifierad elektriker eller rörmokare för att kontrollera och underhålla dina el- och VVS-system regelbundet.

Hur man hanterar dem om de redan har uppstått:

 • Be om en offert från en elektriker eller rörmokare för att åtgärda problemen.
 • Förhandla om priset på bostaden med hänsyn till de nödvändiga reparationerna.
 1. Tak och fasad
  Tak- och fasadskador kan leda till vattenskador, fuktskador och höga energikostnader.

Hur man undviker dem:

 • Inspektera taket och fasaden regelbundet och åtgärda eventuella skador snabbt.
 • Se till att takrännor och stuprör är rena och fungerande.

Hur man hanterar dem om de redan har uppstått:

 • Be om en offert från en takläggare eller byggfirma för att åtgärda problemen.
 • Förhandla om priset på bostaden med hänsyn till de nödvändiga reparationerna.

Att undvika och hantera fallgropar och problem vid husbesiktningar är avgörande för att säkerställa att du får en bostad i bra skick och till rätt pris. Genom att vara medveten om dessa vanliga problem, vidta

Författare av detta inlägg:

Henrik är SBR godkänd besiktningsman med flera års erfarenhet av husbesiktning.

Fler artiklar som kan intressera dig