Så väljer du rätt besiktningsman: Viktiga kriterier och frågor att ställa

Att välja rätt besiktningsman är avgörande för att säkerställa en korrekt och rättvis husbesiktning. En kvalificerad och pålitlig besiktningsman kan identifiera eventuella problem och brister i bostaden och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om ditt bostadsköp. I det här blogginlägget går vi igenom viktiga kriterier och frågor att ställa när du letar efter en besiktningsman.

 1. Utbildning och certifieringar
  En bra besiktningsman bör ha relevant utbildning och certifieringar inom byggteknik eller liknande områden. Kontrollera att personen har genomgått en godkänd utbildning och innehar aktuella certifikat.

Frågor att ställa:

 • Vilken utbildning och certifieringar har du inom byggteknik eller liknande områden?
 • Är dina certifikat aktuella och giltiga?
 1. Erfarenhet
  Erfarenhet är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer en besiktningsman. En person med flera års erfarenhet inom området är mer benägen att ha kompetensen att genomföra en grundlig och korrekt besiktning.

Frågor att ställa:

 • Hur många år har du arbetat som besiktningsman?
 • Hur många husbesiktningar har du genomfört?
 1. Specialisering
  Vissa besiktningsmän kan ha specialiseringar inom vissa typer av fastigheter eller konstruktioner. Om din bostad är av en specifik typ eller ålder, kan det vara en fördel att välja en besiktningsman som är specialiserad på liknande fastigheter.

Frågor att ställa:

 • Har du någon specialisering inom husbesiktningar?
 • Har du erfarenhet av att besiktiga bostäder som liknar den jag är intresserad av?
 1. Tidigare kundreferenser
  Att be om referenser från tidigare kunder kan ge dig en inblick i hur besiktningsmannen arbetar och hur nöjda kunderna har varit med tjänsten.

Frågor att ställa:

 • Kan du ge mig några referenser från tidigare kunder som jag kan kontakta?
 1. Kommunikation och rapportering
  En bra besiktningsman bör kunna förklara sina iakttagelser på ett tydligt och förståeligt sätt, samt leverera en detaljerad rapport efter besiktningen.

Frågor att ställa:

 • Hur kommunicerar du dina iakttagelser under besiktningen?
 • Vilken typ av rapport kan jag förvänta mig efter besiktningen?

Att välja rätt besiktningsman är en viktig del av att säkerställa en korrekt och rättvis husbesiktning. Genom att ställa relevanta frågor och undersöka besiktningsmannens utbildning, erfarenhet, specialisering och kundreferenser kan du öka chanserna för att hitta en professionell och kompetent person för jobbet.

Att göra en välgrundad bedömning av besiktningsmannen kommer inte bara att hjälpa dig att få en korrekt bild av bostadens skick, men också ge dig en större trygghet i ditt bostadsköp. Ett bra samarbete med besiktningsmannen kan även bidra till att förhindra framtida problem och oväntade kostnader, samt hjälpa dig att förhandla om priset på bostaden med hänsyn till eventuella brister som upptäckts under besiktningen.

Kom ihåg att det är viktigt att känna sig bekväm med besiktningsmannen och att ha en öppen kommunikation under hela processen. En bra besiktningsman är inte bara en teknisk expert, utan också en person som kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och förståeligt sätt, vilket gör det lättare för dig att fatta välgrundade beslut kring ditt bostadsköp.

Slutligen, tveka inte att jämföra flera olika besiktningsmän och deras erbjudanden innan du fattar ditt beslut. Genom att investera tid och ansträngning i att välja rätt besiktningsman, kommer du att få en starkare grund att stå på när det är dags att genomföra husbesiktningen och ta steget in i din nya bostad.

Författare av detta inlägg:

Henrik är SBR godkänd besiktningsman med flera års erfarenhet av husbesiktning.

Fler artiklar som kan intressera dig