Tio saker att tänka på inför din husbesiktning: En guide för förberedelser

Att förbereda sig inför en husbesiktning kan kännas överväldigande, men det är en viktig del i processen när man ska sälja eller köpa ett hus. Här kommer tio tips på vad du bör tänka på för att göra husbesiktningen så smidig och problemfri som möjligt.

 1. Samla alla viktiga dokument
  Innan besiktningen bör du samla alla viktiga dokument såsom bygglov, ritningar, energideklaration, garantier och serviceintyg. Det underlättar för besiktningsmannen och ger en klar bild av husets skick.
 2. Kontrollera dränering och tak
  Se över husets dränering och tak för att upptäcka eventuella brister. Om det finns tecken på fukt, läckage eller skador, åtgärda dem innan besiktningen.
 3. Se över elsystemet
  Kontrollera att elsystemet är i gott skick och uppfyller dagens säkerhetskrav. Om du är osäker på något, ta hjälp av en elektriker för att få det utrett.
 4. Kontrollera vatten- och avloppssystemet
  Se till att alla vatten- och avloppsledningar är i gott skick och fungerar som de ska. Om du upptäcker några problem, åtgärda dem i god tid innan besiktningen.
 5. Inspektera ventilationen
  Ventilationen är viktig för ett hälsosamt inomhusklimat. Se till att ventilationssystemet fungerar korrekt och att alla ventiler är rena och fria från hinder.
 6. Undersök grund och stomme
  Kontrollera husets grund och stomme för att upptäcka eventuella skador eller brister. Om det finns sprickor eller sättningar, kan det vara tecken på att något är fel och bör åtgärdas innan besiktningen.
 7. Förbered ytterområden
  Besiktningsmannen kommer också att inspektera husets ytterområden, så se till att trädgården och gångvägar är i gott skick. Städa bort skräp, löv och grenar som kan skymma viktiga detaljer.
 8. Åtgärda fuktskador och mögel
  Om du har upptäckt fuktskador eller mögel, bör du åtgärda problemen innan besiktningen. Detta kan annars leda till stora kostnader och fördröjningar i försäljningen.
 9. Var närvarande under besiktningen
  Det är en god idé att vara närvarande under besiktningen för att kunna svara på frågor och ge ytterligare information om huset. Detta kan underlätta för besiktningsmannen och ge en mer rättvisande bild av husets skick.
 10. Förbered frågor och funderingar
  Innan besiktningen kan det vara bra att skriva ner eventuella frågor eller funderingar som du har om huset. På så sätt kan du vara förberedd och få svar på dina frågor under själva besiktningen. Det kan vara allt från frågor om isolering, eventuella renoveringsbehov, framtida underhåll eller specifika detaljer om byggnadens konstruktion.

Att förbereda sig inför en husbesiktning kan kännas överväldigande, men med dessa tio tips kommer du att kunna möta besiktningsmannen väl förberedd och med större självförtroende. Genom att vara noggrann och aktiv i förberedelserna hjälper du till att säkerställa att besiktningen går smidigt och att du får en rättvisande bild av husets skick. Kom ihåg att förberedelse är nyckeln till en lyckad husbesiktning och att dina ansträngningar kan göra stor skillnad i både försäljningsprocessen och ditt framtida boende.

Författare av detta inlägg:

Henrik är SBR godkänd besiktningsman med flera års erfarenhet av husbesiktning.

Fler artiklar som kan intressera dig